Vi er stolte av å kunne presentere vår nye hovedsponsor!

Gildeskål Forskningsstasjon as (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala. GIFAS’ økonomiske basis for FoU-virksomheten er inntekter fra gjennomføring av ulike prosjekter. GIFAS driver uten grunnbevilgning fra staten og legger stor vekt på samarbeid med industri og å knytte industri sammen med universiteter og andre forskningsmiljø. Tett samarbeid med industri bidrar til å sikre at resultatene fra FoU-prosjektene i stor grad har direkte relevans i næringa.

Vi gleder oss til å ha GIFAS med på laget i årene fremover!