Reisepolicy for IL Splint

IL Splint ønsker at aktivitetene som vårt lag gjennomfører skal oppleves som sikre for alle medlemmer. IL Splint har derfor utformet følgende reisepolicy som skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas av og for medlemmene.
Reisepolicyen skal bidra til at turen blir en trygg og god opplevelse både for deltakere og ledere.
Den skal skape trygghet for foresatte som overlater barn
og unge i organisasjonens varetekt, og gi trygghet til lederne
om hva som forventes av dem.

Til og fra aktiviteter/arrangement

Gående

 • Velg alltid fortau eller gang- og sykkelsti der dette finnes.
 • Bruk refleks.
 • Kryss ikke gate/vei på rødt lys.
 • Vær ekstra oppmerksom når gate/vei krysses.
 • Gå alltid på den tryggeste siden av veien. Det er vanligvis venstre side, da ser du lettere bilene som kommer imot. I noen tilfeller er det bedre oversikt eller bedre plass på høyre side, og da kan den siden velges.

Syklende

 • Alle syklende skal bruke sykkelhjelm.
 • Gang- og sykkelsti skal brukes der det er mulig.
 • Bruk lys når du syker i mørket, og gjerne refleksvest.
 • Pass på at sykkelen har riktig utstyr:

-Rød refleks bak og gul eller hvit refleks på begge sider av pedalene.
 -Ringeklokke.
-To separate bremser som virker uavhengig av hverandre. Den ene bremsen skal virke på forhjulet og den andre på bakhjulet.
-Dersom sykkelen brukes i mørket eller i vær med dårlig sikt, skal den ha lykt foran med hvitt eller gult lys og lykt bak med rødt lys.
-Farten skal tilpasses etter forholdene.
-Husk at du er fotgjenger ved kryssing av vei på fotgjengerfelt. Da skal du gå av sykkelen og trille den over.

Kjørende

 • Fører skal være våken, opplagt og skikket til å kjøre på en trygg måte.
 • Fører skal kjøre med riktig hastighet og holde fartsgrensen.
 • Fører skal påse at alle passasjerer er fastspent med setebelte på riktig måte.
 • Det skal tas pause underveis på lange kjørestrekninger.
 • Sjåfør skal benytte handsfree av ved bruk av telefon under kjøring.
 • Bilen skal pakkes og lastes på best mulig måte, og all last sikres forsvarlig.
 • Bilen skal rygges inn ved parkering der det er mulig.
 • Fører skal påse at bilen står parkert slik til at passasjerer trygt kan gå ut og inn.
 • Hvis du som passasjer opplever høy risiko og at fører bryter trafikkreglene under kjøring, skal du be føreren om å kjøre forsvarlig.
 • Husk at du som voksen er en rollemodell, og du må formidle/framstå med gode holdninger i trafikken.

Reise til og fra aktiviteter/arrangementer i innleid buss

 • Bussen skal være utstyrt med trepunkts setebelter, og alle skal bruke belter.
 • Det skal alltid beregnes god tid.
 • Bussen skal ikke rygge uten at det er vakt bak bussen.
 • Ved av- og påstigning skal sjåføren påse at passasjerene ikke utsettes for trafikale uhell.
 • Sjåfør skal benytte handsfree av ved bruk av telefon under kjøring
 • Passasjerene skal sitte fastspent og følge anvisninger fra bussjåfør og reiseledere.

Vedtatt av styret i IL Splint april 2022.


Sigurd Klykken
Leder IL Splint.