Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest.

For søker

Kontakt vår politattestansvarlig i Splint, Karl Johnny Nilsen for skjema som legges ved søknaden.

Nå kan man søke på nett Trykk her for søknad Søknad må vises til Karl Johnny, og er gyldig i tre år.
Søknad skal bare vises, og behandles konfidensiellt av IL Splint.