IL Splint har vedtatt en policy for reiser som gjennomføres i regi av IL Splint.
Dette gjelder alt fra gangveien til trening, kjøring til/fra kamp, turneringer til lengre reiser.
Sett deg inn i innholdet i policyen og vær trafikksikker!

Link


Hilsen styret.