Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest.

Alle trenere/hjelpere som skal  skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Slik gjøres dette:

Kontakt Ragnhild Gjelseth som er politiattestansvarlig i IL Splint. (nummer/epost)

Ragnhild vil fylle ut formålsattesten og sende den til deg som søker.

Formålsattesten vedlegges søknaden om politiattest som du søker om hos politiet – her inne

Ragnhild har taushetsplikt, og skal ikke lagre opplysninger eller skjemaet.
Attest skal fremvises for Ragnhild når mottatt i retur.


Styret