Trykk her for å bli medlem

For å kunne delta på organisert aktivitet med IL Splint kreves det medlemskap og betalt kontingent.
Medlemskapet er personlig. I 2020 tok vi i bruk Spond som medlemsløsning hvor alle medlemmene blir håndtert.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke Spond, både nettside og app for å forenkle kommunikasjon og meldinger innad i laget.

Kontingent 2022

  • Enkeltmedlem u/18 -150 kr.
  • Enkeltmedlem o/18 – 250 kr.
  • Familie – 500  kr.
    Familie : Alle voksne og barn som bor under samme tak. Barn til og med 17 år.

Som medlem i IL Splint får du 20 % rabatt på Fresksenteret i Gildeskål Kulturhus