Idrett- og aktivitetspark!

Vårt største prosjekt noen sinne!

Vi har over en periode på to år jobbet i samarbeid med kommunen med prosjektet om å lage en idretts- og aktivitetspark på Vannsletta, i tillegg til å oppgradere skolegården på Inndyr skole.

Planen er lage en møteplass for hele bygda


Prosjektet går ut på å oppgradere dagens gressbane til en opplyst kunstgressbane med løpebane slik at den kan brukes året rundt til idrett! Ved siden av fotballbanen tenker at en aktivitetspark vil gjøre susen. Sandvolleyball, skateramper, klatrestativ, sosiale soner med benker er bare noe av det vi ser for oss.

Prosjektet er dessverre ikke prioritert hos kommunen enda. Prosjektet er blitt tredelt med kunstgress, skolegård og aktivitetspark på Vannsletta. Vi i IL Splint jobber for fullt for å realisere kunstgressbane og løpebane før vi håper å sette i gang prosessen med aktivitetsparkenen på Vannsletta.
Vi er i prosessen med å søke midler og nødvendige tillatelser til prosjektet.