Idrett- og aktivitetspark!

Vårt største prosjekt noen sinne!

Vi har over en periode på flere år jobbet med å oppgradere Inndyr sentralbaneanlegg.

Prosjektet går ut på å oppgradere dagens slitte gressbane til en opplyst kunstgressbane med løpebane slik at den kan brukes året rundt til idrett!

-Til nå har vi bruksavtalen på 35 år i boks med Gildeskål kommune.
-Vi har fått innvilget Bolystmidler fra Gildeskål Kommune på 500.000 kroner
-Vi har fått innvilget vår søknad på 1.000.000 kroner fra Samfunnsløftet i Sparebank 1 Nord-Norge.

Når fotballbanen er ferdig :

Ved siden av fotballbanen tenker at en aktivitetspark vil gjøre susen. Sandvolleyball, skateramper, klatrestativ, sosiale soner med benker er bare noe av det vi ser for oss.

Planen er lage en møteplass for hele bygda