Bli medlem

For å kunne delta på organisert aktivitet med IL Splint kreves det medlemskap.
Medlemskapet er personlig. I 2020 tok vi i bruk Spond som medlemsløsning hvor alle medlemmene blir håndtert.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke Spond, både nettside og app for å forenkle kommunikasjon.

Jubileumskontingent 2021 – IL Splint 75 år.

Medlem :75. kr

Familie inntil 3 personer: 150 kroner. Kroner 50 per person utover det.( 4 per. 200, 5 – 250 kr. osv)

Familie : Alle voksne og barn som bor under samme tak. Barn til og med 17 år.

Som medlem i IL Splint får du 20 % rabatt på Fresksenteret i Gildeskål Kulturhus