Som et tiltak mot smittespredning vil vi legge en føring på at vi stenger treningene i Gildeskålhallen for publikum. Det vil si at foreldre ikke vil få mulighet til sitte på tribunen når barna har trening. Ved spesielle behov vil det åpnes for å kunne være med inn i hallen, dette må avklares med trener før trening.